Informace pro klienty

SCHVALUJI
Reditel firmy JANZEN s.r.o.
Viktor Janzen
02 rijna 2014

Pravidla pro poskytovani postovnich sluzeb firmou Janzen s.r.o.

Firma Janzen s.r.o. je ceskym postovnim operatorem, ktery se specializuje na poskytovani mezinarodnich postovnich sluzeb fyzickym osobam, obcanum Evropske unie, pusobi na bazi licenci a jinych schvalovacich dokumentu, ktere vydavaji regulatori postovnich sluzeb Ceske Republiky, Spolkove Republiky Nemecko a Svetoveho postovniho sdruzeni. Tyto pravidla jsou zpracovavany na bazi legislativy Ceske Republiky a upravuji podminky pro poskytovani mezinarodnich postovnich sluzeb, dohodnutych Evropskou smlouvou, Listinami Svetoveho postovniho sdruzeni a jinymi Listinami a Konvencemi, schvalenymi Ceskou Republikou. Legislativni dokumenty Spolkove Republiky Nemecko vаoblasti poskytovani postovnich sluzeb jsou zohledneny. Zohledneny jsou take pravidla pro poskytovani postovnich sluzeb ve statech SNS (omezeni, zakazy vkladu, podminky spoluprace, podminky pro nahradu skody, celni pravidla), na jejichz adresu jsou zasilany mezinarodni postovni zasilky, dopravovane firmou Janzen s.r.o.

 1. Pravidla pro prijeti, zpracovani a dopravu mezinarodnich postovnich baliku.
  1. Baliky prijimaji sberna mista v Nemecku, Belgii, Ceske Republice, Recku a jinych statech Evropske unie v souladu s dokumenty, zpracovanymi firmou Janzen s.r.o. a v souladu s ceskou, celoevropskou a mezinarodni legislativou (celni deklarace, forma CN 23, pruvodni adresa CP 71, oznameni o doruceni baliku). Kazdy soubor dokumentu obsahuje individualni cislo (carovy kod), ktery se udeluje prijatemu baliku a umoznuje identifikovat balik podle cisla, postovniho operatora, ktery poskytuje sluzby ohledne doruceni tohoto urciteho baliku. Carovy kod je zpracovan po predbeznem vyrozumeni a je vаsouladu se vsemi pozadavky Svetoveho postovniho sdruzeni, je take dohodnuty s Ceskou postou (ta poskytla oddily pro numeraci) a obsahuje technicke udaje, ktere umoznuji s jistotou identifikovat, kteremu postovnimu operatoru prislusi postovni balik Janzen s.r.o. Pravidla pro praci se zakazniky, Pravidla pro vyplneni pruvodnich dokumentu kаbaliku a jine technicke otazky se ridi temito Pravidly pro poskytovani postovnich sluzeb postovnim operatorem Janzen s.r.o. Nejdulezitejsim pozadavkem kаvyplnujicim pruvodnim dokumentum je potvrzeni odesilatele pomoci sveho podpisu, ze udaje, uvedene vаcelni deklaraci, jsou pravdive, a ze vаtomto baliku nejsou zadne nebezpecne nebo legislativou a celnimi predpisy zakazane predmety. Timto podpisem odesilatel take potvrzuje, ze podepsal smlouvu na dodani tohoto baliku firmou Janzen s.r.o. Text pozadavku pro odesilatele ohledne vyplneni celni deklarace a smlouvy je uvedeny na opacne strane celni deklarace CN23, kterou dostava odesilatel po jejim vyplneni a odevzdani baliku. Vаuvedenem dokumentu se vysvetluje, ze pro kontrolu postovniho baliku vаcelnim cilovem state odesilatel musi presne uvest obsah baliku. Zаtohoto duvodu deklarace musi byt vyplnena spravne a uplne. Vаopacnem pripade to muze zpusobit zdrzeni pri odesilani baliku, a take jine neprijemnosti pro adresata. Jakakoliv falesna nebo nejasna deklarace muze zpusobit zdrzeni nebo zabaveni baliku. Obsah zbozi vаbaliku muze byt omezen. Zаtohoto duvodu se odesilatel musi informovat o moznostech dovozu nebo vyvozu (zakazy, omezeni jako karantena, omezeni, tykajici se farmaceutickeho zbozi atd.) a take ziskat informace o dokumentech (uctenka, certifikat puvodu, sanitarni certifikat, licence, povoleni na zbozi, ktere spada pod karantenu), ktere muzou byt zapotrebi vаcilove zemi Tyto a jine informace muze odesilatel ziskat na webu postovniho operatora Janzen s.r.o. a take na sbernych mistech. Pod komercnim balikem se rozumi jakekoliv dovazene nebo vyvazene zbozi, bez ohledu na to jestli se prodava za jakoukoliv cenu nebo se vymenuje bez zajisteni penezni hodnoty. Vаdeklaraci musi byt uveden podrobny popis kazdeho predmetu, ktery je soucasti baliku (napriklad, bavlnena panska kosile ). Obecna informace, jako лnahradni dily, dily, mustry, лpotraviny atd. neni pripustna. Musi byt uvedena merici jednotka, pocet predmetu a take cista vaha kazdeho predmetu, a celkova vaha s obalem (v kilech) pri vazeni vаmoment odevzdani veаsbernem miste. Musi byt uvedena cena kazdeho predmetu v baliku. Pokud se zasila komercni zbozi, musi byt uveden sestimistny celni kod vаsouladu sаharmonizacnim systemem popisu a kodovani zbozi. Take se uvadi sazebni castka, uhrazena za zaslani postou. Odesilatel musi uvest kategorii baliku (darek, dokument, obchodni mustr, vraceni zbozi atd.) a take jine formality, predpokladane vаmezinarodnim formulari celni deklarace CN 23.
  2. V mezinarodnich balikach, ktere se prijimaji a dovazeji firmou Janzen s.r.o. se zasilaji umelecke predmety, predmety pro domacnost nebo jine, ktere nejsou zakazane pro dovoz vаzemich SNS.
  3. Firma Janzen s.r.o. prostrednictvim svych sbernych mist a pravidelne reklamni cinnosti firmy (vcetne webu firmy na internetu www.janzen-express.de) informuje sve zakazniky o vsech omezenich a zakazech, tykajicich se obsahu baliku a jinych zvlastnostech celniho rizeni mezinarodniho postovniho baliku vаcilovych zemich. Zakaznici firmy si zde muzou upresnit sazby, a ceny za postovni sluzby postovniho operatora Janzen s.r.o. vаruznych zemich SNS, terminy dodani vаkazdem ze statu a dalsi podminky pro dodani baliku. Zakaznici firmy jsou informovani, ze vаpripade jakehokoliv poruseni celnich predpisu ze strany klienta vаcilovych zemich mezinarodnich postovnich baliku, firma Janzen spolupracuje sаcelnimi sluzbami a sаprislusnymi organy techto zemi a stara se o odstraneni poruseni, kterych se dopustili zakaznici.
  4. Je striktne zakazano vkladat do baliku predmety ve sklenenem obalu a sklo a take:
   • predmety, ktere svou podstatou nebo obalem muzou byt nebezpecne pro pracovniky posty, uspinit nebo poskodit jine baliky nebo postovni vybaveni;
   • drogy, psychotropni prostredky a pripravky;
   • jedovate prostredky, rostliny a semena;
   • dokumenty bezneho nebo osobniho dopisovani, a take jina korespondence, autorem ktere neni ani odesilatel ani adresat nebo spolubydlici osoby;
   • ziva zvirata;
   • jaderne materialy, radioaktivni, prudke, zirave, vybusne nebo horlave prostredky, vybusniny, pyrotechnika a jine nebezpecne prostredky;
   • rucni strelne zbrane, civilni, sluzebni, munice, specialni technicke prostredky dvojiteho pouziti a prislusenstvi pro ne, pneumaticke a plynove zbrane, zarizeni elektrickeho soku a jiskroveho vyboje;
   • predmety nepristojneho nebo amoralniho charakteru;
   • rychle se kazici potraviny;
   • tiskova vydani, materialy vytvarneho umeni, filmove, foto, audio a videomaterialy, obsahujici propagandu valky, socialni, rasove, nacionalni, nabozenske, stavovske a kmenove vyhody, kult krutosti, tyrani a pornografie,аagitace nasilne zmeny ustavniho rezimu, poruseni nedilnosti zemi, kam se zasila balik, podlomeni bezpecnosti techto zemi;
   • nacionalni mena, penize, drahe kovy a pametni mince z nich;
   • chemikalie, vybaveni a technologie mirneho charakteru, ktere vsak muzou byt vyuzity pri zhotoveni chemicke zbrane;
   • zdroje nemoci, (patologickych genu) cloveka, zvirat a rostlin, jejich geneticky modifikovanych forem, casti geneticky modifikovanych forem, casti genetickeho materialu a vybaveni, ktere muzou byt pouzity pri zhotoveni bakteriologicke zbrane.
  5. Vаdusledku prace firmy Janzen s.r.o. pri podminkach rychleho dodani baliku je dulezitym pozadavkem аna klienta poskytnuti presne, zkontrolovane adresy adresata sаuvedenim nekolika variant telefonickeho spojeni s nim. Na baliku a na pruvodnich dokumentech se pisou adresy odesilatelem, adresy nesmi obsahovat zkratky. Adresy se pisou latinskym pismem a arabskymi cislicemi. Adresa v cilove zemi muze byt napsana vаjazyce cilove zeme.
  6. Dulezitou podminkou pro bezpecne dodani baliku je bezpecny a odolny obal baliku, vypocitany pro dlouhou dopravu a opakovane nalozeni a vylozeni, sаprihlednutim na kolisani teplot podle rocniho obdobi. Firma Janzen s.r.o. vаsouladu sаpodminkami technologickeho procesu zpracovani baliku, je bali do odolne folie, a vsak zchatralost obalu, nepritomnost pevnych sten baliku, prazdno vаbaliku nemuze byt nahrazeno technickym opatrenim, provadenym firmou Janzen. Balik musi byt zabalen a uzavren tak, aby nehrozilo nebezpeci pro zdravi pracovniku a nebyla zpusobena skoda predmety, ktere by mohly zranit pracovniky, zabyvajici se jejich zpracovanim a uspinit nebo poskodit jine baliky. Za zabaleni baliku sаohledem na vyse zminene pozadavky zodpovida odesilatel baliku.
  7. Firma Janzen s.r.o. pro dopravu prijima jen fakultativni /jednoduche/ baliky. Baliky sаohlasenou hodnotou, sаobchodnim zbozim, baliky do veznice, vojenske jednotky, postovni prihradky se neprijimaji.
  8. Minimalni hmotnost prijateho baliku je 7 kilogramu, maximalni hmotnost baliku je 30 kilogramu (v ruznych zemich se maximalni hmotnost muze lisit).
  9. Standardni zasilka je zasilka o rozmeru 45x70x90 cm.
  10. K odeslani muzou byt prijaty i nestandardni baliky:
   • objemne baliky: jizdni kola, kocarky, kusy nabytku atd..;
   • tezke baliky: baliky vice nez 30 kilogramu;
   • nestandardni baliky: baliky o rozmeru, presahujicim 45x70x90 cm.
  11. Cena za zbozi vаbaliku nesmi presahovat:
   • do Ruska: 10 000 Rbl. v prubehu jednoho tydne pro jednoho prijemce;
   • na Ukrajinu: 200 Euro;
   • do Kazachstanu, Kyrgyzstanu a Uzbekistanu: 200 americkych dolaru.
    Pokud presahnete uvedene castky celni organy techto zemi ukladaji celni poplatky, ktere musi byt zaplaceny prijemcem nebo odesilatelem po dohodnuti sаfirmou Janzen s.r.o.
  12. Dodaci doba baliku je od 15 do 30 dnu a zahrnuje nasledujici: prevzeti baliku na sbernem miste a nebo prevzeti baliku zаdomova postovnim operatorem, odvoz do ustredniho skladu firmy Janzen s.r.o. vаCeske Republice, meste Cheb, zpracovani baliku vаsouladu sаpostovnimi predpisy, priprava kаodeslani do ruznych zemi, celni ukony pri odeslani baliku, odvoz depese zаmista mezinarodni postovni vymeny v Chebu do mist mezinarodni postovni vymeny vаzemich SNS a jinych statu, provedeni celnich ukonu vаuvedenych zemich, doruceni baliku na adresu prijemce. Balik se dodava do vchodu domu na adresu bydliste prijemce, adresat (prijemce v zemich) SNS pri obdrzeni baliku vаzadnem pripade neplati zadne poplatky (krome pripadnych celnich doplatku). Dodaci doby, uvedene vаtomto bode mohou byt vаnekterych pripadech prodlouzeny az do 50 dnu, pri vzdalenosti obci 700-1000 km, nebo vаzimnim obdobi vаdobe neprizniveho pocasi, ktere ma vliv na nesjizdnost cest vаnekterych zemich /Rusko, Kyrgyzie, Kazachstan/.
  13. Pri doruceni baliku se ve vetsine zemi a regionech doruceni baliku foti. Fotografie se sdelenim o doruceni baliku se zasila odesilateli baliku. Dodatecny poplatek za fotografovani se neplati.
  14. Ceny za postovni sluzby.
   1. Firma Janzen s.r.o. stanovi ceny za sluzby ohledne dodani baliku do zemi SNS a jinych zemi, vychazejicich zаvlastnich nakladu za praci pri poskytovani postovnich sluzeb, podminek pro vraceni investovanych prostredku pro rozsirovani a zlepseni kvality obsluhy klientu vаodpovidajicich lhutach, dale se musi zohlednit ziskani rozumneho vynosu z byznysu, ktery dovoluje zivit a motivovat vysoce profesni zamestnance vаoblasti mezinarodni postovni cinnosti. Zohlednuje se take stav konkurence na postovnim trhu. Firma Janzen s.r.o. predem informuje sve zakazniky o zmene cen svych postovnich sluzeb a dobu jejich platnosti. Informace o cenach postovnich sluzeb je stale kаdispozici na nejvice viditelnych mistech na strankach firmy Janzen s.r.o. - www.janzen-express.de. Tato informace se take stale publikuje vаreklamnich letacich. Sazba za postovni sluzby se sklada ze dvou casti. Prvni cast je cena za kazdy kilogram postovniho baliku. Napriklad cena za jeden kilogram baliku do Ruska je 2 eura, 85 centu. Hruba vaha se nasobi cenou za jeden kilogram. Vаtomto pripade, kde podminena vaha baliku je 15,4 kilogramu, ten se nasobi na 2 eura 85 centu = 43 eura 89 centu. Druha cast ceny za postovni sluzby Ц je cena za zpracovani baliku, ktera zahrnuje exkluzivni technologii ohledne dodatecneho baleni kazdeho baliku pro zpevneni jeho sten. Dle teto technologie se kazdy balik prevaze pevnym provazem ze vsech stran a balik se zabali do pevne folie, ktera pevne obepina steny baliku po projeti baliku pres specialni pec. Timto se zvetsuje pevnost obalu baliku. Tato technologie znacne zvetsuje garanci toho, ze obsah baliku bude zachovan. Toto dodatecne zpracovani kazdeho baliku se hodnoti takto Ц cena za zpracovani baliku vahou mene nez 10 kilo je 5 euro 50 centu, cena za baliky vahou vice jak 10 kilogramu je 8 euro, 50 centu- Vаnasem priklade kаcene za vahu baliku 43 euro 89 centu se pridava cena za zpracovani Ц 8 euro 50 centu. To znamena 43,89 +8,50 = 52,39 euro. Toto je konecna cena k uhrazeni. Kazdy odesilatel ma moznost si upresnit cenu za svuj balik pred jeho odeslanim. Na strankach firmy www.janzen-express.de je specialni program ДCena balikuУ, kde si odesilatel muze jednoduchym zpusobem provest vypocet ceny baliku samostatne.
   2. Nadmerne, nestandardni baliky /v souladu sаbodem 1.10 techto Pravidel/ kde za nadmerne se povazuji kola, kocarky a ostatni baliky, presahujici parametry 45x70x90 cm, a take nedilne baliky, presahujici 30 kg, se plati dodatecne 50 % kаcene za kilogram, uvedene vyse vаbode 4.15.1. Je to spojeno sаtim, ze nadmerne a nestandardni baliky zabiraji hodne mista vаzaslane zasilce. Je komplikovane je skladovat a premistovat, coz sаsebou nese znacne dodatecne organizacni a financni naklady. Priklad vypoctu velkeho baliku: nadmerny balik /kolo vаdomacim nebo vyrobnim obalu/ do Kazachstanu vazi 18,5 kg. Cena za jeden kilogram dle sazby je 2 eura 25 centu- Cena za vahu baliku je 18.5 x 2,25 euro= 41,63 euro. Kdyz znasobime tuto sumu na 50% za nadmerny balik = 62,44 euro. Kаteto castce pricteme 8 euro 50 centu za zpracovani baliku. Celkova castka za nadmerny balik dle uvedeneho prikladu je: 62,44+8,50=70,94 euro.
  15. Reklamace.
   1. Firma Janzen s.r.o. garantuje nedilnost a zachovalost mezinarodnich postovnich baliku. Pokud se balik ztrati pri skladovani nebo je poskozen behem prepravy, firma Janzen s.r.o. /v souladu sаpisemnou smlouvou se zakaznikem/ hradi skodu. Hlavnim ustanovenim jsou pozadavky paragrafu 13 zakona o postovnich sluzbach. Castka, ziskana od klienta za prepravu baliku, se vraci a castka obsahu baliku se nahrazuje zаvypoctu 3 Euro 50 centu za kazdy kilogram ztraceneho nebo castecne ztraceneho baliku. Nahrada se provadi na pisemnou zadost odesilatele, sepsanou vаprubehu jednoho roku odаmomentu odeslani baliku. Pravo na podani pisemne zadosti o nahradu castky za ztraceny balik vznika odesilateli po 6 mesicich ode dne odevzdani baliku. Zadost ve volne forme muze byt podana ve volne forme na adresu Janzen s.r.o. (Janzen s.r.o. Trsnicka,154/41 CZ-35002 Cheb-Hradiste) nebo emailem na adresu - janzen@janzen-express.com Zadost musi obsahovat informaci o ztracenem baliku a kopii stvrzenky, kterou jste obdrzeli pri odesilani baliku. Firma Janzen s.r.o. je povinna behem 30 kalendarnich dnu ode dne prijeti zadosti na firmu Janzen s.r.o. projednat zadost a vynest pisemne rozhodnuti o nahrade skody zadateli. Vаkrajnim pripade muze byt tato lhuta prodlouzena o 30 dnu, pokud si setreni vyzaduje objasneni faktu ztraty vаjine zemi (zemi podani, zemi tranzitu). Po vyneseni rozhodnuti o nahrade skody za ztraceny balik je firma Janzen s.r.o. do 10 dnu povinna zaplatit vypoctenou skodu zadateli. Stejny postup je uplatnovan za baliky, pokud doslo ke ztrate casti obsahu baliku. Priklad vypoctu castky kаvyplate zadateli ztraceneho baliku, ztraceneho uplne nebo castecne: vaha odevzdaneho baliku do Ruska 10,2 kg. Aktualni sazba za postovni sluzbu na moment odevzdani baliku je 2 eura 85 centu za kilogram. Cena za zpracovani baliku do ochranneho obalu je -8 euro 50 centu. Zakaznik zaplatil fakturu 10,2 ї 2,85+8,5 euro =37,57 euro. Zakaznikovi se vraci castka za postovni sluzbu 37,57 euro a pojistna castka 3 eura 50 centu za kazdy kilogram ztraceneho baliku. Vypocet se provadi do desetinne casti kilogramu. Vаnasem pripade je 10,2 kg ї 3,5 euro = 35,70 euro. Takze, pri ztrate baliku 10,2 kilogramu bude zadateli vyplacena nahrada skody 37,57+35,70=73,27 euro. Po domluve sаzadatelem bude uvedena castka zaslana firmou Janzen s.r.o. na osobni ucet zadatele nebo mu bude vydan sek na uvedenou castku. Stejnym zpusobem se vyplaci nahrada skody za balik, kde se castecne ztratil jeho obsah. Pritom obe strany (zadatel a firma Janzen s.r.o.) se vаkazdem konkretnim pripade (na zaklade provedene proverky) dohodnou o castce za cast ztraceneho obsahu baliku, ktera se musi nahradit.
   2. Firma Janzen s.r.o. pri prebirani postovnich baliku v prubehu roku prijima pisemne a ustni pripominky a zaloby od odesilatelu a prijemcu, tykajici se kvality poskytovani postovnich sluzeb (lhuty dodani, informovani odesilatelu o postupu postovniho baliku, kvalita obsluhovani odesilatelu ve sbernych mistech a prijemcu vаmistech vydani postovnich baliku atd.).Pripominky se prijimaji telefonicky +420351015111, nebo se zasilaji na adresu - (Janzen s.r.o. Trsnicka,154/41 CZ-35002 Cheb-Hradiste, nebo vаelektronicke podobe na email - janzen@janzen-express.com. Na veskere ruzne pripominky a zaloby musi firma Janzen s.r.o. odpovedet nejpozdeji do 10 kalendarnich dnu. Vаakutnim pripade, pokud je to spojeno sаvetsim mnozstvim proverek nebo proverkou ve tretich zemich, muze byt lhuta prodlouzena maximalne do 30 dnu.
  16. Potvrzeni o dodani. Dodani baliku adresatu se overuje vyplnenim stvrzenky adresatem o dodani baliku. Ve stvrzence se uvadeji osobni udaje prijemce a dela se vlastnorucni zapis o dodani baliku do domu; take je mozne napsat kratky dopis odesilateli. Stvrzenka je dodana odesilateli vаprubehu jednoho mesice odаmomentu dodani baliku.
  17. Nezaplacene nebo castecne zaplacene baliky se muzou zasilat do ciloveho mista, ale tyto baliky se vydavaji az po zaplaceni odesilatelem.
  18. Nedorucene baliky se vraceji odesilateli vаpripade pokud:
   • existuje pisemna zadost odesilatele sаprosbou o vraceni baliku;
   • v pripade ze prijemce odmitnul prevzit balik a pokud existuje pisemna zadost odesilatele o vraceni baliku;
   • v pripade umrti prijemce;
   • v jinych pripadech, kdy neexistuje moznost dodat balik prijemci firmou Janzen s.r.o.
    Platbu za vraceni baliku musi uhradit odesilatel.
  19. Pravidla pro otevreni postovnich baliku
   V souladu s platnou legislativou plati obecne pravidlo o nedotknutelnosti postovnich baliku, dodrzovani listovniho tajemstvi a zasilani postovnich baliku. Vyjimky, tykajici se otevreni baliku, se ridi paragrafem 8 Zakona o postovnich sluzbach.
   1. Operator ma pravo otevrit balik, pokud:
    1. nemuze byt ani dorucen, ani vracen odesilateli;
    2. existuje opodstatnene podezreni, ze obsahuje predmety, oznacene postovnimi pravidly jako nebezpecne a zakazane;
    3. balik byl poskozen;
    4. je predpoklad ze balik je poskozen nebo muze byt poskozen kvuli obsahu zbozi konkretniho baliku.
    5. v pripadech, kdy se podle legislativy Ceske Republiky musi dodrzovat povinnost, ulozena na operatory posty konkretnimi pravnimi normami o spolupraci sаoperacnimi sluzbami vаzajmu obrany Ceske Republiky a jejich obcanu.
   2. Pri otevreni postovniho baliku je operator povinny toto sdelit prijemci nebo odesilateli tohoto postovniho baliku.
   3. Pri otevreni postovniho baliku se musi chranit skutecnosti, ktere jsou pod ochranou mlcenlivosti.
   4. Take musi byt poskytnuta ochrana mlcenlivosti. (з 16).
  20. Poradek a utilizace obsahu baliku.
   Poradek prodeje a utilizace baliku se ridi з 9, з 10 ZAKONA o postovnich sluzbach.
   • (1) Po uplynuti maximalni lhuty pro skladovani, muze operator prodat predmety, ktere jsou vаpostovnim baliku (nebo jejich cast), pokud
    a) balik nemuze byt dorucen ani vracen odesilateli (v souladu sаpodminkami smlouvy);
    b) vаtom pripade jestli jsou oduvodnene predpoklady ocekavat, ze obsah baliku se kazi a pak muze byt nepouzitelny;
   • (2) Prodej obsahu neni mozny, pokud je to vаrozporu sаmezinarodnimi povinnostmi Ceske Republiky - pokud je balik nedotknutelny.
   • (3) Odesilatel ziskava cisty vynos zаprodeje predmetu, ktere byly obsahem baliku. Avsak zаcisteho prijmu se odectou vydaje, spojene sаprocesem skladovani a prodeje predmetu. Pokud cisty prijem nebyl odevzdan odesilateli, ten ma pravo si ho vyzadat ve lhute, predpokladane vаsouladu s з 7, bod 3 (rok po odeslani) ZAKONA o postovnich sluzbach; po uplynuti teto lhuty operator ziskava pravo na cisty zisk.
   • (4) Po uplynuti skladovaci lhuty operator musi znicit postovni balik uplne nebo castecne, pokud jeho obsah je uplne nebo castecne nepouzitelny.
   • (5) Operator ma pravo i pred uplynutim lhuty znicit balik nebo jeho cast, pokud je nebezpecny nebo predstavuje riziko pro cloveka.
  21. Specialni obal.
   1. Sklenene nebo jine lamave predmety musi byt zabaleny do pevne krabice, vyplnene bezpecnostnim materialem ( piliny, trisky drevene nebo papirove, vata, specialni naplne). Neni pripustne treni nebo udery behem dopravy mezi predmety nebo mezi predmety a stenami krabice.
   2. Tekute substance, ktere se lehce prevadi do tekuteho stavu, musi byt zabaleny do hermeticky uzavrenych nadob. Kazda nadoba se musi vkladat do specialni krabice, naplnene vhodnym bezpecnostnim materialem, dostacujicim pro vsaknuti tekutiny vаpripade poskozeni nadoby.
   3. Mastne substance, ktere se tezce prevadi do tekuteho stavu jako masti, mekke mydlo, smula atd. musi byt zabalene do originalniho obalu (box, rezny pytel, plasticky material atd.), ktery se pak vklada do druheho pytle zаdostatecne pevneho materialu aby se zabranilo uniku obsahu.
   4. Barvici suche prasky, jako anilinove modridlo atd. se muzou zasilat jen vаhermeticky uzavrenych kovovych boxech, ukladanych do pevnych boxu sаodpovidajicim bezpecnostnim a absorbujicim materialem mezi obema baliky.
   5. Nebarvici suche prasky se musi vkladat do pevnych nadob (boxy, pytle); tyto nadoby se musi vkladat do krabice, vyrobene zаpevneho materialu.
   6. Zasilka leku. Je dovolena zasilka jen tech leku, ktere jsou zapsany do registru povolenych leku vаcilove zemi. Proto je nutne se pred zaslanim leku presvedcit, ze tento lek je uznan vаcilove zemi. Na balik sаleky se dava razitko sаobrazkem lekarskeho symbolu (zmije).
  22. Firma Janzen s.r.o. neprijima zasilky na dobirku.
  23. Celni zalezitosti.
   1. Baliky, spadajici pod celni kontrolu musi mit celni deklaraci CN23 nebo listek tohoto formulare. Celni deklarace CN23 se nachazi na strane s adresou, pokud je mozne vаlevem hornim rohu, pokud je nutne pod prijmenim a adresou odesilatele, ktere musi byt vzdy napsany v baliku.
   2. Celni deklarace se pevne pripojuje kаbaliku zevne, nejlepe je ji vlozit do pruzracne a samolepici obalky. Pokud se vsak vаbaliku nachazeji cenne predmety je mozne vlozit deklaraci do uzavrene obalky ( aby nebylo pro vsechny zrejme, co v baliku je).Co se tyka mensich baliku jsou nutne formality, spojeneаs vyhotovenim celni deklarace CN23.
   3. Vyhotoveni celni deklarace zalezi jen na zodpovednosti odesilatele. Firma Janzen nezodpovida za celni deklarace bez ohledu na to vаjake forme byly vyhotoveny odesilatelem a za rozhodnuti, vynesene celnimi organem pri provedeni kontroly postovnich baliku, prijatych naаcelni kontrolu.
   4. Operator firmy Janzen, pracujici se zakaznikem, musi prijmout veskera rozumna opatreni ohledne poradenstvi svych zakazniku o zpusobech vyplneni celnich formalit a dbat na to aby celni deklarace CN 22 a CN 23 byly kompletne vyplneny pro urychleni celni kontroly baliku.
  24. Listovni tajemstvi.
   1. Informace o osobnich udajich uzivatelu, postovnich zasilkach a obsahu postovnich baliku, ktere jsou vаkompetenci operatoru postovnich sluzeb firmy Janzen a take postovni baliky jsou listovnim tajemstvim a nesmi byt prozrazeny nebo vydany tretim osobam nebo organizacim.
   2. Povinnosti, spojene sаdodrzovanim listovniho tajemstvi zahrnuji nasledujici cinnosti:
    1. je zakazano sirit osobni udaje a jine informace o odesilatelich a prijemcich (pouze za ucelem pracovnich ukonu); je striktne zakazano kopirovat osobni udaje pro osobni potrebu a nebo je predavat tretim osobam (ani uvnitr firmy);
    2. je dovoleno sbirat udaje, nutne pro vyplneni konkretniho pracovniho ukolu;
    3. je zakazano falsovat udaje, uvadet nespravne udaje nebo umyslne pouzivat nespravne nebo zfalsovane udaje;
    4. dokumenty sаosobnimi udaji musi byt ulozeny tak aby byli nepristupny tretim osobam. Vyse uvedene body musi byt zohledneny pri praci s programy.


Firma Janzen s.r.o.
Cheb, Ceska Republika